הזן את מילת החיפוש

תקנון טורניר קפריסין מאי 2017

טורניר הענקים קפריסין 2017– תקנון

לתקנון באנגלית –
לאתר הקזינו – http://www.northcypruscasino.com/en/
הסעיפים בתרגום זהים לסעיפים בתקנון באנגלית על מנת להקל על ההתמצאות

כללי

1.1 בהשתתפות בטורניר או במשחקים בהם מעורב כסף מזומן מביע המשתתף הסכמה לציית לכללי קזינו תיבת נוח וכללי חדר הפוקר.
1.2 שחקנים במצב שכרות או במצב מסומם לא יוכלו להכנס לחדר הפוקר.
1.3 כל חילוקי הדעות יפתרו בשיתוף פעולה עם מנהל הפוקר או מפקח הפוקר.
1.4 השפלה מילולית או גופנית כלפי שחקנים אחרים או עובדי קזינו תיבת נוח לא תתקבל. זריקת הקלפים, העלבה או כל התנהגות לא ראויה אחרת עלולה לגרום להוצאה מהמשחק ומחדר הפוקר.
1.5 שפת המשחק הינה אנגלית בלבד.
1.6 המשחקים הבאים משוחקים בחדר הפוקר:
א. טקסס הולדם הי
ב. אומהה הי 4 קלפים
ג. אומהה הי 5 קלפים
ד. אומהה הי 6 קלפים

1.7 ישנה הגבלה למספר השחקנים המותרים סביב שולחן אחד.

מגבלת שחקנים בטורנירים
• טקסס הולדם היי – 10 שחקנים
• אומהה היי – 4 קלפים 10 שחקנים

משחקי מזומן

טקסס הולדם הי – 9 שחקנים
4 קלפים אומהה הי – 9 שחקנים
5 קלפים אומהה הי – 8 שחקנים
6 קלפים אומהה הי – 6 שחקנים

1.8 בכל משחקי הפוקר יעשה שימוש בז'יטונים מתאימים (ז'יטוני מזומן במשחקי מזומן וז'יטוני טורניר בשולחנות טורניר)
1.9 הקלפים והז'יטונים חייבים להיות גלויים לעין הדילר בכל עת.
1.10 שחקן חייב להציג את הז'טונים בעלי הערך הגבוהה ביותר גלויים בפני הדילר
1.11 לא יתאפשר הימור מתמשך. שחקן חייב להניח את מלוא סכום ההימור בתנועה אחת
ויחידה שאם לא כן ייחשב ההימור כהימורמתמשך (STRING BET).
1.12 במקרה של הימור מתמשך:
12.1.1 אם בוצע הימור לפני הימור זה, הוא יחשב כהכרזה (CALL)
12.1.2 אם ההימור המתמשך הינו הראשון לסבב ההימורים אזיי הז'יטון הראשון ייחשב
כהימור הקובע.
1.13 ז'יטון בודד המונח באזור ההימור של השולחן, ללא הכרזה, והגבוהה מההימור האחרון, ייחשב CALL.
1.14 ז'יטון בודד המונח כהימור ראשון וללא הכרזה, יוכרז כהימור מירבי.
1.15 מספר ז'יטונים המונחים ללא הכרזה והמספיקים להעלאה מקסימאלית, ייחשבו כההעלאה (RAISE) אם סכום הז'יטונים אינו מספיק להעלאה, ההימור יוכרז כ-CALL.
1.16 אמירה בעל פה בתור השחקן – מחייבת. במקרה זה מותר הימור מתמשך.
1.17 חוקי העלאה מתמשכים מוחלים במשחקים בהם אין הגבלה NO LIMIT GAMES ובמשחקים בהם יש הגבלה POT LOMIT.
1.17.1 ההעלאה המקסימאלית הראשונה היא תמיד כפול מההימור הקודם
1.17.2 העלאה של סכום מינימאלי היא תמיד הסכום של ההעלאה הקודמת פחות ההימור ההתחלתי.
1.18 הימור ובליינד של שחקנים חדשים, מחוץ לתורם, לא ייחשבו כהעלאה (RAISE) עד שיגיע תורם במשחק.
1.19 שחקנים חייבים לדבר אך ורק בתורם. הימור או עזיבה שלא בתור אינם מורשים.
1.20 אם שחקן א הגיע להכרזה ועבר זמן סביר, שחקן אחר המעורב במשחק יכול להכריז "זמן" (TIME). החל מרגע ההכרזה יש לשחקן המתמהמה 1 דקה להגיעלהחלטה. אחרי שחלפה 1 דקה האחראי יספור 10 שניות (מ-10 ל-0) ואם השחקן לא הגיע להחלטה בתום ספירה זו היד שלו תוכרז כמתה.
1.21 במשחקי מזומן רשאי הדילר להכריז על "TIME".
1.22 אחראי או מנהל הפוקר רשאי שלא לאשר קריאת "TIME" אם בוצעה בצורה לא אחראית או שלא בתום לב.
1.23 פעולה שלא בתור תהיה מחייבת אם הפעולה לשחקן זה לא השתנתה. CHECK, CALL או FOLD אינם משנים לשחק. אם בעקבות ההכרזה הפעולה לשחקן משתנה ההכרזה מחוץ לתור אינה מחייבת והשחקן יכריז בתורו איזו הכרזה שרוצה. הכרזת FOLD מחוץ לתור מחייבת.
1.24 שחקן תמיד אחראי לשמור על קלפיו וקלפיהם של אחרים. אם הדילר מחרים את הקלפים הלא מוגנים (מלוכלכים) אז השחקן יוכל לקבל חזרה את הקלפים רק אם הם לא יהיו מלוכלכים.
1.25 אם שחקן קיבל מספר 'קלפים שגוי אבל בכל זאת המשיך לשחק, היד תוכרז כיד מתה וההימור ישאר בקופה.
1.26 אם שחקן מחזיק את קלפיו כך שהם נראים לשחקנים אחרים אזיי לאחראי עומדת הזכות להזהיר אותו ולקנוס אותו.
1.27 היד שמוצגת לפני הצגת הקלפים (SHOWDOWN) תוכרז כיד מתה או חיה רק על ידי החלטת האחראי . אם יד הוכרזה כחיה, היא תשאר במשחק רק עם אפשרוית Check/Call/Fold כשאחרי סיום היד שחקן יקבל קנס זמן.
1.28 יד תחשב כ"מתקפל" (FOLDED) ברגע שהקלפים הונחו באזור המיועד לכך (MUCK).
1.29 אם הדילר חשף. את הקלף הבא טרם סים סבב ההימור הנוכחי, הדילר ייקח את הקלף חזרה אליו, הקלפים יעורבבו מחדש ומבלי לשרוף את הקלף העליון יחולק הקלף הבא.
1.30 אם הדילר חשף את קלף ה"TURN" לפני סיום סבב ההימורים הנוכחי, הדילר ישרוף קלף מהחבילה, יניח את קלף ה"RIVER" על השולחן כשפניו מטה, יאסוף את הקלף שנחשף, יסיים את סיבוב ההימורים ב"FLOP", הקלפים יעורבבו מחדש ומבלי לשרוף את הראשון בחבילה יחולק קלף "TURN" חדש.
1.31 אם שחקן מראה את קלפיו לשחקן אחר הרי שקיימת זכות לכל השחקנים לראות את הקלפים. חוק "תראה לאחד – תראה לכולם" חל פה.
1.32 כל שחקן משחק עבורו ועבורו בלבד. כל ההחלטות הנוגעות למשחק חייבות להתקבל באופן עצמאי.
1.33 אם שחקן לא יושב ליד השולחן בזמן שהדילרמחלק את הקלף הראשון אזיי
1.33.1 בטורניר – היד מוכרזת כמתה והקלפים יאספו.
1.33.2 במשחקי מזומן – השחקן לא יקבל קלפים וכפתור ה"MISSED BLIND" מונח לפניו.
עם חזרתו לשולחן השחקן חייב לשלם את אחד או שני ה-BLIND שהפסיד.
1.34 שחקן שמעוניין לזכות בכל הקופה לאחר ה-SHOWDOWN חייב לחשוף את קלפיו.
1.35 הקופה תינתן לשחקן שלו הצירוף של חמשת הקלפים הטובים ביותר אפילו אם הדילר או שחקן אחר הכריזו כי הצירוף אינו נכון.
1.36 צירוף שהוכרז בעל פה אינו מחייב והצירוף האמיתי הוא שייחשב. אם שחקן מכריז בכוונה על צירופים שאינם נכונים, מנהל הטורניר יהיה רשאי לקנוס אותו.
1.37 בכדי לקבוע יד מנצחת, חוזק החליפה אינה נלקחת בחשבון.
1.38 יד הפוקר הטובה ביותר תמיד תורכב מחמישה קלפים. הקלף השישי או השביעי לעום לא יוכלו לקבוע את היד המנצחת.
1.39 במקרה שבו לשני שחקנים יש יד זהה, הקופה תחולק שווה בשווה ביניהם. אם לא ניתן לחלק במדוייק אז הז'יטון האחרון יחולק לשחקן שיושב משמאל ל"כפתור" או לשחקןהקרוב לצידו השמאלי של הדילר.
1.40 אם ישנן קופות צדדיות אזיי ה-SHOWDOWN מתחיל בשחקנים המשחקים בקופה הצדדית האחרונה.
1.41 ה-SHOWDOWN תמיד יתחיל מהשחקן האחרון שהימרו התקבל.
1.42 במידה ולא בוצעה כל פעילות ביד (רק הכרזת הביג בליינד) הרי שה-SHOWDOWN יתחיל מהשחקן הקרוב לכפתור.
1.43 אחרי תחילתה של יד חדשה, תלונות אודות יד קודמת לא תתקבלנה.
1.44 שחקו אינו רשאי לחלוק מידע אודות הקלפים אותם מחזיק בידו.
1.45 במקרה של סכסוך בין שחקנים, הקזינו יכול לאסור על אותם שחקנים לשחק באותו שולחן.
1.46 למפקח פוקר הזכות לראות את כיסי השחקנים בכל עת.
1.47 שחקנים לא יכולים לבקש חפיסת קלפים חדשה אלא אם כן החפיסה או קלפים בודדים הרוסים.
1.48 שחקנים לא רשאים ל:
• להפריע לעובדי חדר הפוקר.
• לריב עם שחקנים אחרים.
• לקחת או לתת זיטונים לשחקנים אחרים.
• להכריז יד מתה, חלוקה חוזרת, הצגת קלפים במקומו של הדילר.
• לציין אל קלפיהם או קלפים של שחקן אחר.
• לייעץ או להשפיע על מהלכיהם של שחקנים אחרים.
• לחשוף את הקלפים בתנועת יד או המילים לשחקן אחר או כל מבקר בשולחן.
• לחשוף קלפים שנזרקו(FOLDED) לשחקן אחר או מבקר בשולחן טרם סיומה של היד.
• לחשוף את קלפיו טרם הצגת הקלפים (SHOWDOWN)
• לעזוב את הושלחן עם ז'יטונים של הטורניר
• לנהל את הקופה במקומו של הדילר
• להחביא קלפים או ז'יטונים
• להשתמש בטלפון סלולארי או כל מכשיר אלקטרוניאחר (למעט נגן מוזיקה)
• להחליף שולחן או להצטרף למשחק אחר ללא רשות האחראי.
• להחזיק אוכל או שתיה על שולחן המשחק.

1.49 אחראי או מנהל רשאי תמיד לשנות את החוקים כדי לשמור על משחק הוגן. נסיבות חריגות יכולות, לעיתים, להכתיב כי ההתערבות הטכנית בחוקים תאוזן כנגד ההגינות של המשחק.
1.50 יש להציג כל תלונה מיידית. תלונות שיוגשו באיחור שאינו סביר, לא תתקבלנה. מחלוקות יפתרו מיידית באם ניתן והחלטתו של אחראי או מנהל הינה סופית.

כללי משחקי מזומן (CASH GAME RULES)

2.0 הבליינדים נכנסים למשחק גם בהעדר השחקן.

2.1 הימורי מזומן לא יתקבלו. מזומן חייב להיות מומר לז'יטוני משחק כערכו לפני תחילת המשחק.
2.2 בכדי להצטרף למשחק שחקן חייב להרשם אצל אחראי הפוקר. אם השחקן אינו נוכח בעת תחילת המשחק, הוא עלול לאבד את מקומו. שחקן אשר עזב את מקומו ליותר מ-30 דקות, יאבד את מקומו.
2.3 מקומו של השחקן יישמר 10 דקות מהרגע ששחקן אחר מבקש את המקום.
2.4 שחקן לא יכול לקנות או לקבל כיסא בשום צורה אחרת.
2.5 שחקנים לא יכולים להזמין מקומות בשני שולחנות באותו זמן.
2.6 נעשה שימוש בכפתור הדילר בכל משחק. מיקומו של הכפתור יקבע בהגרלה לפני חלוקת היד הראשונה.
2.7 כניסה מינימאלית ומקסימאלית יקבעו ע״י האחראי בהתאם לסוג המשחק ולכמות הבליינדים.
2.8 שחקן חדש המצטרף לשולחן חייב לקנות לפחות את כמת המינימום הנדרשת למשחק.
2.9 שחקן חדש יכול לבחור את מקומו ליד השולחן אחרי שבחר, אף שחקן אחר יוכל לדרוש את מקומו.
2.10 אם שחקו שמחליף כיסאות בשולחן, בורח המבליינד הרי שהוא מחוייב לשלם את הבליינד בכל מקרה.
2.11 שחקן חדש שמתיישב ליד הכפתור יכול להצטרף מיידית על יד כך שישלם בליינד.
2.12 אם שחקן חדש מתיישב בין הכפתור והבליינד הקטן, השחקן צריך לחכות עד שהכפתור יעבור אותו ואז יוכל להצטרף למשחק. או שהוא יכול לקנות את הכפתור על ידי תשלום הבליינד הקטן והגדול.
2.13 בכדי ששחחקן יקבל קלפים למשחק עליו להחזיק זי'טונים לפחות בגובה הבליינד הגדול.
2.14 הימורים מחולקים (Straddle) מותרים במשחקי מזומן אולם הימור זה הוא תמיד כפול מההימור האחרון.
א. הימור המחולק הראשון מותר לשים לאחר ה-BB וניתן להשים אותם עד לכפתור. כל ההימורים המחולקים הינם חיים.
ב. שחקן המחזיק בבלינד החדש יכול לשים גם הוא הימור מחולק.
2.15 במקרה של העלה מינימאלית, הפיצול ייחשב כבלנייד שלישי.
2.16 שינוי המגבלות השולחן יכול להעשות רק ע"י האחראי או המנהל וכל השחקנים חייבים להסכים לשינוי
2.17 כל משחקי המזומן הם משחקי הימור בשולחן. שחקנם אינם יכולים להכניס או להוציא ז'יטונים מהשולחן כל עוד המשחק מתקיים. היוצא מהכלל הינו תשלום עבור אוכל או שתיה או תשר לדילר.
2.18 באישור אחראי או מנהל, כל שחקן יכול לעשות פעם אחת ביום משחקים BUY IN קצר שהוא חצי מהמינימום BUY IN.
2.19 אסור להלוות ז'יטונים לשחקנים אחרים מהז'יטונים שעל השולחן.
2.20 כל שחקן זכאי להפסקה אחת של 30 דקות במשך יום משחק. אם השחקן לא מודיע לאחראי הרי שהוא עלול לאבד את מקומו ליד השולחן.
2.21 קלפים יעורבבו רק למשחקים חיים. שחקן חייב להיות בשולחן על מנת לקבל קלפים.
2.22 שחקן שאינו נוכח בשולחן לא יכול לזכות בקופה.
2.23 אם שחקן עוזב את השולחן ורצה לחזור למשחק בתוך שעהמרגע עזיבתו, הוא חיב להמשיך עם אותה כמות ז'יטונים בה עזב את השולחן. בחזרתו למשחק, השחקן חייב להכניס את הבליינדללא קשר לכמה סיבובים הוא הפסיד (למעט אם לא הפסידשום בליינד)
2.24 אחראי או מנהל הפוקר רשאי לפרק שולחנות ולצרף שולחנות.
2.25 שחקן משולחן שפורק לא חייב להכניס בליינד של שחקן חדש.
2.26 אם השחקנים מסכימים ביניהם, אזיי בעת הכרזת ALL IN הקלפים המשותפים הבאים יפתחו על פי כללי ה-RUN IT TWICE.
2.27 RUN IN TWICE – הכוונה ששחקנים שהכריזו ALL IN יכולים לבחור את האפשרות ולהכריז עליה בפני הדילר, כך שה-TURN וה-RIVER יחולק פעמיים, כתלות במצב היד. אם ה-ALL IN מוכרז לפניה-FLOP אז כל הקלפים המשותפים מחלוקים פעמיים. אם אחרי ה-FLOP אזיי קלפי ה-TURN וה-RIVER מחולקים פעמיים. במקרה זה הקלף האחרון מהחפיסה מחולק פעמים.
2.28 במקרה של אומהה חמישה קלפים, ניתן לחלק את כל הקלפים פעמיים רק אם יש 7 שחקני ומטה. אם יש שמונה שחקנים אז רק כלפי ה-TURN ו-RIVER מחולקים פעמיים. במקרה שכזה הקלף האחרון בחפיסה מוצא מהמשחק.
2.29 כל השחקנים המשתתפים ביד עד לחשיפת הקלפים חייבים להסכים להריץ קלפים פעמיים.
2.30 משחקי "הרץ פעמיים" אפשריים רק במשחקים בהם יש בליינד של 2/2 או יותר גבוה. הקזינו יכול להציע אופציה שכזו גם למשחקים בהם המגבלה נמוכה מכך.
2.31 אם שחקן מעוניין להחליף שולחן הוא חייב לבקש רשות מהאחראי.
2.32 אם שחקן רוצה לעבור לשולחן אחר ויש פחות כסאות משחקנים, רק הכיסאות יקבלו קלפים.
2.33 הקזינו לוקח 5% עמלה מכל קופה (RAKE). העמלה תגבה מהקופה עם יש בה לפחות 20$ (RAKE – 1$) ומקסימום (RAKE – 55$)
2.34 אחראי הפוקר יכול להכריז על עמלת זמן (TIME RAKE) שערכו 45$ מכל שחקן במקסימום.
2.35 סכום של ארו אחד יאסף מכל קופה עבור ה-MALT CASINO POLER JACKPOT. ה-JACKPOT יאסף רק אם 6 או יותר שולחנות משחקים.
2.36 הכסף עבור ה-JACKPOT תמיד יאסף מהקופה המרכזית.
2.37 אם היד לא הגיע ל-FLOP או FOURTH STREET הרי שה-RAKE וה-JACKPOT לא יאספו.

חוקי הטורניר

3.0 מנהל הטורניר רשאי לעשות שינויים בזמני הטורניר,ובזמני שולחן הגמר
3.1 טורניר פוקר הוא תחרות בה כל המשתתפים משלמים סכום מסויים כדי להשתתף. הסכום הכולל יחולק בין הזוכים על פי עקרונות שיוכרזו טרם תחילת הטורניר.
3.2 ישנם מספר סוגים של טורנירים :
א. רכישה חוזרת (RE-BUY) – השחקן יכול לקנות ז'יטונים נוספים לאחר חלוף תקופת זמן מוגדרת ומוסכמת.
ב. ללא אפשרות רכישה (FREEZOUT) – השחקו אינו יכול לרכוש ז'יטונים נוספים.
ג. ללא אפשרות רכישה עם סיכוי כפול (FREEZOUT DOUBLE CHANCE) – שחקן יכול לקבל ז'יטונים נוספים בחינם בחלוף פרק זמן מוסכם.
ד. טורניר לווין – הפרס הוא כרטיס לטורניר המוכרז. כמות הכרטיסים תקבע לפי ערך הכרטסים וסכום הפרסים לחלוקה.
ה. טורניר חיסול (TERMINATOR) – בנוסף לז'יטונים של התחרות יש ז'יטון עם ערך מוגדר מראש לכל שחקן. אם שחקן מוציא החוצה שחקן אחר מהתחרות, הוא מקבל את הזי'יטון המיוחד של השחקן שיצא.
3.3 בכדי להשתתף בתחרות, שחקן צריך לרכוש כרטיס ולהרשם לטורניר בקזינו תיבת נוח ע"י רישום בדלפק ההמרה או בחלק מהמקרים על ידי העברה בנקאית.
3.4 לקזינו תיבת נוח עומדת הזכות להגביל את תנאי הרישום לטורניר.
3.5 לכל הטורנירים ישנה אפשרות רישםו מאוחרת בחלון זמנים מוגדר.
3.6 הטורניר יתקיים כשיש לפחות 7 שחקנים. אם ישנם פחות משבעה שחקנים ייתכן והטורניר יבוטל.
3.7 בתחילת הטורניר כל השחקנים מקבלים כמות זהה של ז'י'טונים. לז'יטונים אין ערך כספי וניתן לעשות בהם שימוש בטורניר בלבד. הקזינו רשאי להעניק ז'יטונים נוספים לשחקנים שיעמדו בתנאים המוגדרים מראש.
3.8 לשחקנים אסור להעביר זי'טונים לשחקן אחר שלא באמצעות המשחק.
3.9 שחקנים לא יכולים לעזוב את השולחםן עם ז'יטונים ללא אישור האחראי או המנהל.
3.10 מושבי הטורניר יוגרלו לפני תחילת התחרות ושחקנים לא יכולים להחליף מקומות ביניהם. הכפתור יונח על פי המיקום הסופי אם אין קריאה אחרת מצידו של מנהל הטורניר.
3.11 כל שחקן חייב להשתתף אישית. אסור להחליף שחקנים אחרים או לקבל עצה משחקנים אחרים או צופים.
3.12 אם שחקן שילם את דמי ההשתתפות ויאחר, אזיי הז'יטונים יונחו במקום מושבו על השולחן ומהם יילקח הבליינד.
3.13 אם שחקן שילם את דמי ההשתתפות ולא התייצב עד לזמן המוכרז על ידי מנהל התחרות, ערמת הז'יטונים תורחק מהשולחן ודמי ההשתתפות לא יוחזרו.
3.14 שחקן יכול לקבל חזרה את שמי ההשתתפות במקרים האלו:
א. הטורניר מבוטל
ב. נרשמו פחות משבעה שחקנים עד למועד תחילת התחרות.
ג. אם השחקן מחליט לפני תחילת התחרות שלא להשתתף, ובמידה ויש לו סיבה טובה לכך ומנהל התחרות מסכים לכך.
3.15 אם השחקן קנה כרטיס לתחרות והא זוכה גם בכרטיס לאותה תחרות אזיי הזכיה בלווין תשולם במזומן.
3.16 אם השחקן לא נמצא ליד השולחן אזיי הדילר מניח במקומו את הבליינד והאנטה.
3.17 הקלפים מחולקים לכל השחקנים בין אם נמצאים ליד השולחן אם לאו.
3.18 אם השחקן עזב את השולחן בזמן המשחק והוא לא שב למקומו בעת ההכרזה, הקלפים יונחו ב-MUCK.
3.19 אם מספר השחקנים בשולחן תחרות שונה ביותר מ-1 (חוץ מ-SHOOTOUT) השולחן יאוזן.
3.20 בעת איזון השולחנות השחקנים מעמדת הבליינד הגדול מועברים לשולחן אחר לעמדת הבליינד הגדול או הכי קרוב למקום זה.
3.21 מיקום הישיבה בשולחן הסופי יקבע בהגרלה.
3.22 שחקנים מחוייבים להניח את הז'יוטנים בשולחן החדש ללא עיכוב אחרי שהועברו בשל איזון שולחנות.
3.23 במקרה שבו יש 2 או יותר שחקנים בו זמנית המוצאים מהתחרות, השחקן שלו ערמה גדולה יותר ברגע ה-ALL IN יקבל דירוג גבוה יותר בדירוג. אם הערמות זהות אזיי המיקום יקבע לפי היד הגבוהה יותר.
3.24 אם נשארו שני שחקנים בטקסס אומהה או טורניר אומהה אזיי השחקן במיקום הכפתור הוא הבליינד הקטן והשחקן השני הוא הבליינד הגדול. אותם חוקים יחולו בחרות HEADS UP.
3.25 מבנה התחרות מוכרז טרם התחרות והינו גלוי במהלך כל התחרות לעיון השחקנים.
3.26 מבנה התחרות יכול להשתנות לפני תחילת התחרות וחלה חובה להודיע לשחקנים על כך.
3.27 אסור להחזיק על השולחן דבר למעט ז'יטוני המשחק ו"מגן קלפים" אחד.
3.28 אם רמת הבליינד הסתיימה אזיי בחלוקת היד הבאה תקבע רמה חדשה. אם הדילר התחיל כבר לחלק אזיי הרמה נשארת כשהיתה.
3.29 הקלפים שהונחו ב-MUCK לא יוצאו אלא על ידי מנהל הטורניר.
3.30 באם יש צורך להוציא שחקן נוסף לפני קבלת פרסים ונשאר יותר משולחן אחד בתחרות, אזיי השולחנות ישחקו לסירוגין עד להוצאתו של שחקן נוסף.
3.31 הדילר "הורג" ידיים לא מוגנות כשהשחקן לא מקבל את הז'יטונים שלו חזרה. רק במקרה בו שחקן בוחר לעלות ואף שחקן אחק לא משווה או מעלה, הרי שהשחקן שהעלה יקבל חזרה את הז'יטון שלו.
3.32 שחקנים (עם או בלי קלפים) אינם יכולים לשוחח אודות צירופים שונים או קלפים שהחזיקו במשחק או כל נושא אחר היכול להשפיע על קבלת ההחלטה על ידי שחקנים הנמצאים עדיין במשחק. רק במצב HEADS UP רשאים השחקנים שעדיין משחקים להעיר על שילובים אפשריים בו מחזיק היריב.
3.33 אם ישנו מצב של הכל בפנים (ALL IN) אזיי כל השחקנים חייבים להראות את הקלפים.

בכל מקרה של חילוקי דעות הסמכות הוא מנהל הטורניר.

ט.ל.ח

טורניר בטומי 2020צור קשר