הזן את מילת החיפוש

כללי טקסס הולדם ואומהה

כללי טקסס הולדם ואומהה  – מהלך המשחק

 1. במשחק משתתפים תשעה קלפים. ארבעה "פרטיים" של השחקן אשר רק הוא רואה אותם וחמישה "קהילתיים" המונחים על השולחן ע"י הדילר, פנים מעלה ובאופן הדרגתי ולאחר סבב הימורים.
 2. מטרת המשחק היא להגיע ליד הטובה ביותר המורכבת מחמישה קלפים.
 3. באומהה הולדם שחובה לעשות שימוש אך ורק בשניים מתוך הקלפים הפרטיים ולא יותר, ואך ורק בשלושה מתוך הקלפים הכלליים.
 4. בטקסס הולדם מותר לעשות שימוש בכל שילוב אפשרי בין קלפי השחקן לקלפים הקהילתיים.במשחק האומהה הולדם ישנם שני סוגי הימורי חובה – ANTEו-BLIND
 1. כל השחקנים מחוייבים להמר את ה-ANTEהמהווים דמי כניסה לסיבוב.
 2. לעומתם, רק שמספר קבוע מראש של השחקנים מחוייב להמר על ה-BLIND . שחקנים אלו ממוקמים משמאל לדילר. שחקני ה-BLINDחייבים להמר בסכום המוגדר מראש כדי לאפשר את תחילתו של המשחק והם משתנים עם כל סיבוב (זזים שמאלה כל פעם).
 3. בזמן טורנירים ה-ANTEוה-BLIND עולים כדי להגדיל את סכום ההימורים ולקרב את הטורניר אל סופו.
 4. ישנם משחקים בהם משחקים ללא ANTE
 5. המהמר הראשון נקראה הבליינד הקטן (SMALL BLIND) והוא הראשון להכריז. ההימור של הבליינד הקטן הוא חצי מההימור של הבליינד הגדול (BIG BLIND) והוא יושב משמאלו של הבליינד הקטן.
 6. לאחר הכרזת החובה של הבליינד הגדול, יכול כל שחקן לצאת (FOLD), להשוות (PASS/CHECK) או להעלות (RAIS).
 7. בסוף סיבוב ההימורים הראשון יפתחו קלפים נוספים.
 8. הבליינד הקטן הינו הראשון לקבל קלפים כשאחריו מקבל כל שחקן קלף אחד עד לחזרה לבליינד הקטן. סבב חלוקת הקלפים נמשך עד שכל שחקן קיבל 4 קלפים "פרטיים".
 9. מיד לאחר חלוקת ארבעת הקלפים הפרטיים מתחיל סבב ההימור. השחקן הנמצא משמאל לבליינד הגדול מכריז על ההימור כשבאפשרותו לצאת (FOLD), להשוות (PASS) או להעלות (RAIS).
 10. אפשרויות ההעלאה נקבעים מראש. אם המשחק מוגדק כ-LIMITנקבע סכום קבוע המוגבל לאחר שלושה או ארבעה סיבובים. לאחר מכן סכום ההימורים מוכפל בסבב ההימורים השלישי והרביעי.
 11. במשחק בו מוגדר POT LIMITלא ניתן להמר על יותר מהסכום הנמצא בקופה (ולכן לא ניתן להכריז על ALL IN)
 12. במשחק המוגדר כ-NO LIMITאין למעשה מגבלה כלשהיא על גובה ההימור העליון (הגבול התחתון תמיד יהיה גובה ההימור של השחקן הקודם).
 13. סבב ההימורים מסתיים כאין יותר העלאות של הסכום הקופה.
 14. שחקן שפרש במהלך סבב ההימורים איבד את הכסף שהכניס לקופה עד לאותו רגע ואינו יכול לחזור למשחק או להשתתף בסבבים הנוספים עד לסיום המשחק וחלוקה מחודשת של הידיים.
 15. סבב הימורים שני (FLOP) – לאחר סיום סבב ההימורים הראשון במהלכו חולקו רק הקלפים הפרטיים, מחלק הדילר את הקלפים הקהילתיים.
 16. הקלף הראשון הינו קלף שרוף שיאנו משתתף והוא יונח בצד ופניו מטה.
 17. מיד לאחריו יניח הדילר שלושה קלפים המונחים על הפנים כלפי מעלה על השולחן. קלפים אלו הם הקלפים הקהילתיים או המשותפים.
 18. לאחר פתיחת שלושת הקלפים הראשונם מתבצע סבב הימורים כשהראשון להמר הינו מי שיושב משמאל לדילר.
 19. לכל שחקן שלוש אפשרויות. לצאת (FOLD), להשוות (PASS/CHECK) או להעלות (RAIS).
 20. בסוף סבב זה נשארו השחקנים שיקבלו את הקלף הקהילתי הבא ומשתתףפים בהימור עד כה.
 21. שחקן שאין ברשותו מספיק זיטונים יהמר על כל הקופה (ALL IN) ובאם יפסיד ייצא מהמשחק באופן סופי.
 22. במקרה זה, ובאם ההימורים ממשיכים לעלות מעבר לסכום עליו הכריז שחקן ה-ALL IN, תפתחקופהנוסםת לשחקנים ובה לא ישתתף שחקן זה.
 23. סבב הימורים שלישי (TURN) – לאחר שכל השחקנים הימרו והפסיקו לעלות את ההימור, נפתח קלך קהילתי נוסף, גלוי. קלף זה הינו קלף ה- TURN.
 24. במשחקים מוגבלי סכום (LIMIT) הסכום הקבוע מוכפל בסבב זה ונשאר אותו דבר עד לסיום המשחק.
 25. כללי ההימורים הם כפי שהוסברו בסבב ההימורים השני.
 26. סבב הימורים רביעי (RIVER) – סבב ההימורים האחרון לפניו יפתח הקלף הקהילתי הגלוי האחרון (סך הכל חמישה קלפים גלויים).
 27. כללי ההימורים בסבב זה זהים לסבבים הקודמים.
 28. בסיום סבב זה חושפים כל השחקנים שנשארו במשחק את קלפיהם כשהיד החזקה מנצחת.

טקסס הולדם – כללי ומהלך המשחק

 1. משחק הטקסס הולדם הינו גירסא פופולארית של משחק הפוקר הקהילתי.
 2. במשחק משתתפים שבעה קלפים. שנים "פרטיים" של השחקן אשר רק הוא רואה אותם וחמישה "קהילתיים" המונחים על השולחן ע"י הדילר, פנים מעלה ובאופן הדרגתי ולאחר סבב הימורים.
 3. מטרת המשחק היא להגיע ליד הטובה ביותר המורכבת מחמישה קלפים.
 4. בניגוד לאומהה הולדם, בו חובה לעשות שימוש אך ורק בשניים מתוך הקלפים הפרטיים ולא יותר, ואך ורק בשלושה מתוך הקלפים הכלליים, בטקסס הולדם מותר לעשות שימוש בכל שילוב אפשרי בין קלפי השחקן לקלפים הקהילתיים.
 5. לדוגמא ניתן לבחור באחד מהפרטיים בארבעה מהקהילתיים או בכל החמישה מהקהילתיים וכו'.

סבבי ההימורים

 1. סבב ראשון יערך לאחר חלוקת שני הקלפים הפרטיים.
 2. כפי שנעשה באומהה הולדם, גם בטקסס הולדם ישנם הימורי חובה בעלי אותו שם ומשמעות.
 3. מיד לאחר סיום סבב ההימורים הראשון יפתח הדילר שלושה קלפים קהילתיים.
 4. בהמשך, ולאחר סיום כל סבב הימורים, יפתח הדילר קלף רביעי ובהמשך חמישי.
 5. בכל פתיחת קלף יערך סבב הימור.
 6. לאחר סיום חלוקת כל הקלפים יערך סבב הימורים סופי לאחריו חשפו השחקנים הנותרים במשחק את קלפיהם.
 7. כללי הימור זהים לככלי ההימור באומהה הולדם.
טורניר בטומי 2020צור קשר